Cycles 4D | Cinema 4D 实时渲染插件

2021-07-12 03:25 饼干导航
二维码
148

Cycles 4D.png


Cycles 4D

官网.png


Cycles 4D 是 INSYDIUM 软件开发商所发布的 Cinema 4D 渲染插件。Cycles 4D 拥有实时窗口预览渲染和功能齐全的节点着色编辑器,其**的亮点是可与 X-Particles 的协作非常出色。


Cycles4D.png

昵称:
内容:
提交评论
评论一下